Type onderhoudscontract btw excl. BTW
* Elk aanvullend item op het gekozen onderhoudscontract wordt op kostenbasis gefactureerd.